Ana içeriğe geç

Java Nasıl Kurulur?

Birden çok yavaş sürümü vardır, isterseniz javayı Oracle web sitesinden indirebilir istersenizde AdoptOpenJDK kurabilirsiniz.

Uğraşmak istemediğim için brew üzerinden kurulumu gerçekleştiricem.

Son sürüm olan java 11 sürümünü kurmak için

brew cask install java

LTS sürümü kullananlar için caskdaki sürümleri aktif etmeliyiz sonra java8 kurabiliriz.

brew tap caskroom/versions
brew cask install java8

kurduğum sürüm java -version

mertcangokgoz@Mertcan-MacBook-Air Downloads/Docs (master *%) » java -version

java version "1.8.0_202"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_202-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.202-b08, mixed mode)

Son Güncelleme: May 28, 2020