Ana içeriğe geç

Ağ Denetimi ve Güvenliği

Güvenlik konusunda danışmanlar ve saldırganlar arasındaki benzerlik ve farklılıklardan bahsederek kampa başladık. Saldırganlar motivasyon ve zaman açısından, güvenlik danışmanlarına göre daha şanslıdırlar. Danışmanların belirli bir çalışma aralığı olmasına rağmen saldırganların motivasyon kaynağına göre bu zaman kavramı genişleyebilir. Ayrıca danışmanlar firma tarafında çalışan sistemlerin kararlılığının bozulmaması amacıyla firma tarafından bazı sistemlerin erişimine izin verilmeyebilir.

Saldırganlar ise bu konuda daha çok esnektir ve sistemin kararlılığını korumak gibi bir amaçları olmadığından ciddi hasarlar verebilirler. Zafiyet bulunduktan sonra danışmanlar sömürüyü gerçekleştirirken bunu ispatlamak için yaparken, saldırganlar sistemin içerisinde istedikleri bilgiyi elde etmek için kendi amaçları doğrultusunda kullanırlar. Saldırganların sistemden izini silmek ve daha sonra tekrardan erişebilmek için arka kapı bırakırlar fakat güvenlik danışmanlarının böyle bir amacı yoktur.

Hacking: Bir sistemi çalışması planlanan şekli dışında kullanmak.

Ethical Hacking: Sistemlere sızmak için saldırganlar tarafından kullanılan yöntemlerin kurumların güvenlik seviyesini arttırmak amacıyla, siber tehditlere ve veri sızıntılarına karşı test edilmesi ve daha etkili savunma yöntemlerinin geliştirilmesini savunan felsefedir.

Risk: Tehdit ve zafiyetin kesiştiği nokta.

Total Risk Analizi: Sistemde ki bir zafiyetin ne kadar risk oluşturabileceğini raporlayıp analiz etmektir.

Zafiyet: Bir sistemin olağan davranışını bozmasına sebep olan nokta.

Warning

Sadece zafiyet taraması veya Bug Bounty yapılarak total risk analizi yapılamaz.

Sömürü (exploitation): Zafiyeti veya zafiyetleri kullanarak sistemde yer edinme işlemi.

Post Explotation Sömürü gerçekleştirildikten sonra bilgi toplama ve başka sistemlere geçme aşamasına verilen isim.

Payload: Exploit ile sistemde yer edindikten sonra çalıştırılmak istenen kod parçası.

Penetration Test: Hacking işleminin teknik aşamalarını kapsayan sürece verilen genel adıdır.

Vulnerability/Security Assessment: Bir sistemdeki muhtemel tüm açıkların belirlenmesine yönelik tasarlanmış bir testtir. Sızma testinin bir aşamasıdır.

Güvenlik denetimi: Güvenlik araştırmacıları için total riski raporlamakken saldırganların bunu kendi lehine kullanması amacıyla yaptıkları denetimdir.

Warning

Zafiyet bulunduktan sonra güvenlik danışmanlarının zafiyeti düzeltmek gibi bir amacı yoktur. Sızma testi raporlarında zafiyetten bahsedilir ama asıl amaç zafiyetlerin raporlanıp verilmesi değil olası senaryolarla firmayı bilgilendirmektir.

Risk analizi disiplini: Birimlerin ayrı ayrı güvenliğinin incelenmesi olarak tanımlandırılabilir. Sadece kale kapısını tutmak değil içerideki kapıları da sağlamlaştırmak buna örnek olarak verilebilir.

Bazı firmalar güvenlik açığının bildirilmesi üzerine zafiyeti düzeltmemeyi seçebilirler çünkü zafiyeti düzeltmek firmalar için daha masraflı olabilir. Bu durumda danışmanlar zafiyeti puanlayarak bir bilgilendirme yapar. Yani danışmanlar her zaman zafiyeti düzeltme amacı gütmez. Zafiyetin ne kadar büyük bir risk oluşturabileceğini raporlar.

Güvenlik denetimlerinin standartlarının olması, ihtiyaçların giderilmesi ve güvenlik danışmanlarının kaybolmaması için metodolojilere ihtiyaç vardır. Bazı kurumlar kendi standartlarını yayınlar.

 • OWAP: Web App Security
 • NIST: National Institute of Standards and Technology.
 • OSSTMM: Yukarıdaki firmalara göre daha kapsamlıdır.

Karşı tarafın izni olmaması durumunda yapılan herhangi bir zafiyet taraması suç teşkil etmektedir. Tesadüfen bulunan bir zafiyet var ise bunu bildirmek herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Kurumlar bu konuda eskiye göre daha çok anlayışlı davranmaktadırlar. Profesyonel olarak test yapılacağı zaman gizlilik anlaşması yapılır.

Bu anlaşmanın içinde ilgili firmadan alınan bilgilerin ne kadarının yayınlanabileceği ve yapılacak işlemler belirtilerek sözleşme imzalanır. Daha sonrasında bu testler gerçekleştirilerek ortaya bir rapor konur. Bu çoğunlukla hard-copy bile olmaz hatta tek bir pdf dosyası bile olabilir.

Sızma Testleri - Genel Prosedür:

 • Hazırlık Aşaması
  • NDA imzalanması (Gizlilik anlaşması)
  • Test içeriğinin belirlenmesi
  • Güvenlik Sözleşmesinin İmzalanması
  • Sızma Testi Takımının Belirlenmesi
 • Güvenlik Testinin Gerçekleştirimesi
 • Sonuçların Alınması ve Raporlanması

Sızma Testi Kapsamları:

 • Public Ip Adresi Aralıkları
 • Özel Uygulamalar
 • Özel Alan Adları ve Subdomainler

Güvenlik Denetim Türleri:

 • Network Testleri
 • İstemci Testleri
 • Cloud(Bulut) Testleri
 • Web Uygulama Testleri
 • Kablosuz Ağ Testleri
 • Sosyal Mühendislik Testleri
 • Mobil Uygulama Testleri
 • Tersine Mühendislik
 • Sosyal Mühendislik veya Servis dışı bırakma (Ddos) testleri
 • Gömülü Sistem Testleri

Warning

Çok nadir olmakla birlikte fiziksel olarakta test yapılabilir. Mesela boş bir bilgisayara erişim sağlamak, kameralara yakalanmadan yasak yerlere girebilmek bu test için örnek verilebilir.

Aktif Bilgi Tarama

 • Host Discovery
  • netdiscover -r >ipBLOĞU<
  • arp-scan -I eth0 -l
 • Network Discovery
  • nmap -sP >ipBLOĞU< #pingSweep
  • nmap -oX scan.xml # xsltproc xml -> html
 • Port Scanning
  • nmap -sS #SYN, -sT #TCP, -sA #ACK, -sF #FIN, -sU #UDP
  • nmap -p-, --top-ports
  • nmap -sI # Zombie Scan
  • nmap -f # FTP Scan
  • nmap -Pn --disable-arp-ping # Hiç bir Tarama Yapmaz
 • Banner Grabbing
  • nc, curl, telnet
 • Version Detection
  • nmap -sV # Version Scan
  • nmap -O # OS
 • Firewall Bypass
  • nmap -f -f
  • nmap --script=firewall-bypass
  • nmap -D RND:5
  • nmap --spoof-mac=IBM >ipBLOĞU<
 • Agressive Scan
  • nmap -A # Aggressive
  • nmap -T (0-5)
 • DNS Discovery
  • nslookup
  • dig ns , dig -x
  • fierce --dns
  • dnsrecon -d
 • Web Application Discovery
  • WP, Drupal, Joomla
  • wafw00f
 • Fuzzing
  • dirb
  • dirbuster
  • wfuzz
  • nikto
 • Internal
  • Internal Ranges
  • Directory Services
  • Enterprise Applications

Zafiyet Türleri

 • Sömürü Tipleri:
  • Remote (Uzaktan Erişim sağlanır.)
  • Local (Doğrudan Erişim gerekir.)
  • 0-Day (Sıfırıncı Gün Açığı)
 • Payload
  • Reverse: Sunucu -> Client
  • Bind: Client -> Sunucu
 • PostExxploitation
 • Otomatize
 • Version/Patch
  • exploit-db.com
  • cvedetails.com
  • 0day.today
  • github.com
 • Nmap
  • --scripts=vulners
   • smb-vuln-ms08-67.nse
 • Nikto
 • Fuzzing

Son Güncelleme: May 28, 2020