Ana içeriğe geç

ICMPv4

ICMP (Internet Control Message Protocol) Ağın sağlıklı bir şekilde çalıştığı, ulaşılabilirliği, hız testi veya kontrol amaçlı kullanılan protokoldür. Kendi içerisinde bulunnan Type-Code olmak üzere değiştirilebilen variyantları bulunmaktadır. Örnek olarak echo-reply 0-0 veya echo-request 8-0 verilebilir.

Daha fazla parametre için

ICMP type-code hakkında daha fazla örnek için;

Warning

OSI katmanı teorik olduğu ve kurulumu tam olarak yapılamayacağı için TCP/IP modeli kullanılır


Scapy

Scapy içerisinde paket oluşturmak için kullanılan bir kütüphanedir.

icmpbaslik = ICMP(type=14,code=0)
ipbaslik = IP(src="192.168.42.82",dst="192.168.42.57")
paket = ipbaslik/icmpbaslik
send(paket)

Warning

Wireshark açıp ilgili network kartını dinleyerek gönderilen paketin yanıtını görebiliriz.

icmp-timestamp


ICMP Exfiltration

from scapy.all import *
import yenc

pkts = rdpcap("./echo_request.pcap")
fichier = open("./donnees","w")

for i in range(0,len(pkts)):
  fichier.write(pkts[i].load)
  print yenc.decode("./donnees","./résultat")

ICMP Exfiltration 2

from scapy.all import *

pcap_file = "challenge.pcapng"

data = rdpcap(pcap_file)

output = ""

for i in range(0, len(data)):
  if data[i].getlayer(IP).dst == "192.168.1.33":
    payload = data[i].load.decode("utf-8")
    print(payload)
    output += payload

output_file = open("result.b64", "w")
output_file.write(output)
output_file.close()

Son Güncelleme: July 14, 2020