Ana içeriğe geç

TCP/UDP

TCP: Bir makinayla iletişime geçmek istendiğinde diğer makina geri dönüş yaparak iletişimi onaylar ve iletişim sürekli birbirlerinin paket onaylarını bekleyerek devam eder. Bunun faydası ise herhangi bir kayıp olmadan verinin karşı tarafa iletilmesini sağlayabilmesidir. Bağlantı kurulurken ve koparilirken de bu üçlü el sıkışma yapılır.

UDP: Paket hedef makinaya gönderilir ama herhangi bir onay sistemi olmadığı için paketin gidip gitmediği tam olarak bilinemez. Gelmeyen paketlerde uygulama bunu kontrol etmek zorundadır. UDP'nin paket bütünlüğüyle ilgili herhangi bir kontrol mekanizması yoktur.

Üçlü El Sıkışma (3 Way HandShake)

-----SYN--->

<--SYN-ACK--

----ACK---->

----FIN---->

<-FIN-ACK---

----ACK---->


TCP HEADER

tcp-header

Source Port: Kaynak makinanın Portu

Destination Port: Hedef makinanın Portu

Sequence Number: Senkronize Numarası

Acknowledgement Number: En son alınan senkron paketinin bir fazlası

Hlen: TCP başlık kısmının uzunluğı

 • Flags
  • URG: Acil Biti
  • ACK: Acknowledge Biti
  • PSH: Push Biti
  • RST: Reset Biti
  • SYN: Senkron Biti
  • FIN: Bitiirme Biti

Windows: Alıcının kaç paketi birden istediği bilgisi

Checksum: Paketin bütünlüğünü doğrular.

Urgent Pointer: URG biti işaretlendiyse kullanılır.


IP HEADER

ip-header

Version: IPv4 veya IPv6

Length: Paketin uzunluğu

Type of Service: Servis tipini belirtir Routerlar buna göre öncelik ataması yaparlar

Total Length: Paketin toplam uzunluğu

Identifier: Her paketin numarası

Flag: Paketin parçalanıp parçalanmayacağı bilgisi

Fragmented Offset: Parçalanmış paketlerin sıra numarası

Time to Live: Paketin yaşam süresi

Protocol: TCP ya da UDP hangi alt katmanlı paket içerdeiğini gösterir

Header Checksum: Doğrulamayı barındırır

Source IP: Kaynak ip

Destination IP: Hedef ip


Scapy 3way-Handshake

$ iptables -I OUTPUT -p tcp --tcp-flags RST RST -j DROP # RST Sinyalini engellemek için
$ nc -lvp 80 # Başka bir terminalden
$ scapy
>>> conf.L3socket=L3RawSocket
>>> ip = IP(src="127.0.0.1",dst="127.0.0.2")
>>> SYN = TCP(sport=1234,dport=80,flags="S")
>>> veri = "Merhaba\n"
>>> sr1(ip/SYN)
Begin emission:
.*Finished sending 1 packets.

Received 2 packets, got 1 answers, remaining 0 packets
<IP version=4 ihl=5 tos=0x0 len=44 id=0 flags=DF frag=0 ttl=64 proto=tcp chksum=0x3cc9 src=127.0.0.2 dst=127.0.0.1 options=[] |<TCP sport=www_http dport=search_agent seq=2957853120 ack=1 dataofs=6 reserved=0 flags=SA window=43690 chksum=0xfe21 urgptr=0 options=[('MSS', 65495)] |>>
>>> ACK = TCP(sport=1234,dport=80,flags="A",seq=1,ack=2957853121)
>>> sr1(ip/ACK/veri)
Begin emission:
Finished sending 1 packets.
.*
Received 2 packets, got 1 answers, remaining 0 packets
<IP version=4 ihl=5 tos=0x0 len=40 id=26505 flags=DF frag=0 ttl=64 proto=tcp chksum=0xd543 src=127.0.0.2 dst=127.0.0.1 options=[] |<TCP sport=www_http dport=search_agent seq=2957853121 ack=9 dataofs=5 reserved=0 flags=A window=43690 chksum=0xfe1d urgptr=0 |>>
>>> FINACK = TCP(sport=1234,dport=80,flags="FA",seq=9,ack=2957853121)
>>> sr1(ip/FINACK)
Begin emission:
Finished sending 1 packets.
.*
Received 2 packets, got 1 answers, remaining 0 packets
<IP version=4 ihl=5 tos=0x0 len=40 id=26506 flags=DF frag=0 ttl=64 proto=tcp chksum=0xd542 src=127.0.0.2 dst=127.0.0.1 options=[] |<TCP sport=www_http dport=search_agent seq=2957853121 ack=10 dataofs=5 reserved=0 flags=FA window=43690 chksum=0xfe1d urgptr=0 |>>
>>> ACK = TCP(sport=1234,dport=80,flags="A",seq=10,ack=2957853121)
>>> sr1(ip/ACK)
Begin emission:
.Finished sending 1 packets.
*
Received 2 packets, got 1 answers, remaining 0 packets
<IP version=4 ihl=5 tos=0x0 len=40 id=22525 flags=DF frag=0 ttl=64 proto=tcp chksum=0xe4cf src=127.0.0.2 dst=127.0.0.1 options=[] |<TCP sport=www_http dport=search_agent seq=2957853121 ack=0 dataofs=5 reserved=0 flags=R window=0 chksum=0xbaac urgptr=0 |>>

tcp-scapy-3way-handshake


PORT DURUMLARI

TCP

TCP/Port Açık Kapalı Cevap Gelmezse
SYN SYN+ACK RST Firewall olabilir
ACK RST RST Makina Yok
FIN RST RST Bağlantı Problemi
URG RST RST Servis Dışı Kalma
RST X X

UDP

UDP/Port Açık Kapalı Cevap Gelmezse
Cevap Gelirse ICMP(Port Unreach) Döner Açık/Firewall

Son Güncelleme: May 28, 2020