Ana içeriğe geç

John The Ripper

Referanslar

Parola/Şifre kırma aracı

Unshadow

passwd ve shadow parolaları için

$ unshadow passwd1 shadow1 > unshadow.txt

Cracking

Hashleri kırmak

$ john unshadow.txt

Sadece tek hesap için

$ john --users=toto unshadow.txt
$ john --users=1055 unshadow.txt

Kırılan parolaları göster

$ john --show unshadow.txt

Özel Kurallar

Bir kurala dayanarak bir kural seti oluşturun ve sonra onu parola kırmak için kullanın

$ john --wordlist=/usr/share/wordlists/password/rockyou.txt --stdout --rules:norajCommon02 > dict.txt
$ john hash.txt --format=raw-md5 --wordlist=./dict.txt

Özel kuralları direk kullanma

$ john hash.txt --format=raw-md5 --wordlist=/usr/share/wordlists/password/rockyou.txt --rules=norajCommon02

Referanslar:

Karşılaştırma

$ john --test

Maksimum parola uzunluğu


Son Güncelleme: May 28, 2020